Home » Corona

Aangepaste werkinstructies COVID-19 na verruimende maatregelen per 01-07-2020

 

Ook al zijn er vanuit de overheid nieuwe verruimende maatregelen doorgevoerd per 01-07-2020 dan blijft het raadzaam voorzichtig te zijn met het bezoek tijdens de kraamperiode. Na overleg met de ketenpartners en de COVID Taskforce Kraamzorg is besloten de afspraken over het kraambezoek te verruimen.

Er zijn steeds minder besmettingen en er zijn gelukkig genoeg testen om een nieuwe bron van besmetting te kunnen lokaliseren en te isoleren. Maar ivm de onvoorspelbaarheid van de COVID-19 blijft voorzichtigheid geboden. Het advies om het aantal bezoekers tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgenden goed af te wegen is in het belang van de pasgeborene, het gezin en voor ons als kraamverzorgenden. Maak daarom afspraken over bezoekregeling bij de start van de kraamperiode.

 

Overzicht landelijke beleid:

*  Kraambezoek mag mits er 1,5 meter afstand bewaard blijft.

*  Geen kraambezoek toelaten die COVID-19 klachten hebben.

*  Geen kraambezoek bij  zorg door een kraamverzorgenden uit een kwetsbare groep.

We zullen zo veel mogelijk navraag doen bij start kraamzorg of er klachten zijn.

Bij onduidelijkheid over COVID-19 of andere vragen, bel met Marije of Renée