Home » Corona

Versoepelingen

In afstemming met de Taskforce Covid-19 heeft Bo Geboortezorg een infographic opgesteld met maatregelen voor de kraamzorgsector per risiconiveau. Per 26 juni gelden de maatregelen op de infographic die gelden bij risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’. Dit brengt de volgende verandering met zich mee:

  • Kraamvisite: maximaal zes externe bezoekers in de kraamperiode op voorwaarde dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden (voorheen maximaal twee externe bezoekers

Intake

De intake kan plaatsvinden via beeldbellen of fysiek. Voorafgaand aan een fysieke intake wordt een triage uitgevoerd. Bij (verdenking op) Covid-19 in een gezin wordt de intake via beeldbellen uitgevoerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijft de kraamverzorgende binnen de 1,5 meter áltijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen dragen. Oogbescherming en schort moeten overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is een kraamverzorgende nóg beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging. Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM zoals hierboven beschreven gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ.

Kraamvisite

Er geldt een maximaal aantal van 6 externe bezoekers in de kraamperiode mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Het dringende advies vanuit de sector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

 

Als hier nog vragen over zijn dan horen we dat graag!