Home » Corona

14-12-2020 nieuwe maatregelen in de Kraamzorg.

In de infographic ‘Coronamaatregelen kraamzorg per risiconiveau’ geldt voor heel Nederland (nog steeds) risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dit betekent dat de maatregelen die nu al van kracht zijn, van kracht blijven:

  • Intakes zijn digitaal (via beeldbellen).
  • Het dringende advies vanuit de sector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.
  • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter áltijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen. Oogbescherming en schort moeten overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is een kraamverzorgende nóg beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
  • Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM zoals hierboven beschreven gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ.

 

De KNOV voert naar aanleiding van de persconferentie de volgende, voor de kraamzorg relevante, maatregel door; de verloskundige komt in principe één keer in de kraamweek op fysieke controle in plaats van twee keer. Tenzij meer fysieke kraamvisite noodzakelijk is. De kraamverzorgende en verloskundige overleggen hier dan over.

Mochten jullie vragen hebben app of bel ons!