De Kernwaarde van Kraamzorg

Kraamzorg is noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, bevordert de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en het voorkomt wiegendood.  

1. Kraamzorg is wettelijke noodzakelijke zorg; in Nederland wordt pre- en postnatale zorg aangeboden. De aanspraak op kraamzorg is vastgelegd in het basispakket van de zorgverzekeringswet.

2. Kraamzorg zorgt voor een veilige start; in samenwerking met o.a. verloskundigen en JGZ zorgt de goed opgeleide kraamverzorgende voor een goede prenatale voorbereiding, (vroegtijdige) assistentie bij de bevalling, professionele zorg tijdens het kraambed en afstemming, registratie en overdracht van zorg naar betrokken zorgverleners.

3. Kraamzorg zorgt voor gezondere kinderen en moeders; door langdurige aanwezigheid bij het gezin thuis herkent de kraamverzorgende risico’s en zorgt zij voor vroegtijdige inschakeling van andere zorgverleners. Ook zorgt zij voor een zo goed mogelijke start van de borstvoeding.

4. Kraamzorg bevordert de zelfredzaamheid van ouders; door de begeleiding van de kraamverzorgende is het gezin aan het eind van de kraamweek in staat de zorg voor de baby en het gezin zelf op zich te nemen.

5. Kraamzorg voorkomt dure zorg nu en later; door kraamzorg thuis kunnen vrouwen thuis bevallen en zorg krijgen. Kraamzorg op maat zorgt ervoor dat de juiste zorgverlener en de juiste omvang en aard van zorg geleverd wordt. Vroegtijdige signalering zorgt voor vroegtijdige interventie.

6. Kraamzorg voorkomt wiegendood; de kraamverzorgende adviseert de ouders hoe en waar de baby veilig kan slapen.