Wij zijn een tweetal enthousiaste, volledig gediplomeerde kraamverzorgenden. Wij leveren kraamzorg met passie! Samen vormen we Kraamzorg de Baby Boom. Bij ons kunnen jullie rekenen op persoonlijke aandacht en professionele begeleiding bij de zorg voor jou en je baby. Jullie wens staat altijd centraal! Wij werken als zelfstandige kraamverzorgenden (ZZP-ers).

 

In ons werk houden wij ons aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deskundige kraamzorg ontvangt je tijdens alle toegewezen uren. Deze worden vastgesteld door een landelijk indicatieprotocol, het zogeheten LIP-formulier. Je ontvangt maximaal 49 uren kraamzorg, verdeeld over 8 dagen. Is er op medische indicatie meer zorg nodig, dan zullen wij dit met jouw verloskundige overleggen. Zo nodig worden er dan extra uren geïndiceerd. Bekijk altijd goed de voorwaarden van je zorgverzekeraar.

 

Het is ook belangrijk om uw zorgverzekering op de hoogte te brengen van uw zwangerschap. Wij verzorgen zelf de declaratie naar uw zorgverzekeraar, wij kiezen hiervoor de manier die voor jullie het gunstigst is, mocht u toch aan moeten geven wie de zorg gaat leveren dan kunt u aangeven naar de verzekering dat wij de declaratie verzorgen via coöperatie Kraamzorggroep.

 

Bij alle zorgverzekeraars geldt een landelijke wettelijke eigen bijdrage. In 2020 is dat € 4,70 per uur. Afhankelijk van je pakket, vergoeden sommige verzekeraars deze eigen bijdrage. Kraamzorg de Baby Boom heeft een deel van haar administratie uitbesteed aan een grotere organisatie. Zij hebben dan ook de contracten met alle zorgverzekeraars. Zo wordt (ongeacht waar je verzekerd bent) alles vergoed. 

 

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding bij het geven van borstvoeding. Om up-to-date te blijven volgen wij regelmatig bijscholingen en workshops. De verloskundigen waarmee we samenwerken verzorgen regelmatig een training voor ons. 

 

Wij zijn lid van de NBvK (Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamverzorgenden). Wij staan ingeschreven in het dossier van KCKZ (Kennis Centrum Kraam Zorg). 

 

Wij zijn lid van de Coöperatie Kraamzorggroep U.A. Hierdoor houden we onze kwaliteit en dienstverlening constant op peil. www.cooperatiekraamzorggroep.com